درس های آموزنده از مکتب سیدنا حسین رضی الله عنه

مطالعات اسلامی

نویسنده : استاد لطف الله زاهد

دهم محرم ضمن اینکه فضایل خاص روز عاشورا را به یاد ما می دهد؛ یادآورندهء حادثهء پرسوز وجان کاه شهادت سیدنا حسین رضی الله عنه نیز می باشد که ایشان در سال ۶۱ هجری با جمع از یاران دلیر و فداکار شان با شعار حق خواهی و مبارزه طلبی بر ضد ظلم و استبداد در مصاف پیروزی علیه باطل شتافتند. امام حسین رضی الله عنه با ایستاده گی خود در برابر ظالم و طغیان گر عصر ، در تاریخ اسلامی حماسهء بی نظیر آفرید و مکتبی را تحت عنوان مبارزهء حق علیه باطل بنیان گذاشت.
چهارده قرن از این هنگامهء سوزناک می گذرد هنوز آن واقعهء جان سوز که همهء امت اسلامی را عزا دار نموده است برای مسلمانان تازگی دارد. ولی باید بدانیم اگر از یکسو یادآوری از شهادت مظلومانهء سیدنا حسین و جمعی از پاکان اهل بیت – رضی الله عنهم – چشم ها را پر از اشک، قلب ها را پر از غم و گلیم ماتم را در هر خانهء مسلمان هموار می سازد؛ از سوی دیگر تکرار حادثهء کربلا هر سال در دهم محرم داعیهء حق خواهی، ایستادگی علیه ظلم و پیروزی علیه باطل را در میان مسلمانان قوی تر ساخته و حس آزادگی و مبارزه طلبی بر ضد استبداد را در اذهان امت اسلامی دوباره زنده می گرداند.
با تکرار تاریخ عاشورا و دهم محرم نه تنها مراسم عزاداری برپا نمود بلکه می بایست این تاریخ را فرصتی دانست برای برگزیدن امام حسین رضی الله عنه به عنوان نماد شجاعت و رزمندگی و الگوی نیک در راه حق وعدالت طلبی. زیرا قیام امام حسین رضی الله عنه با یاران جان فدایش در برابر استبداد و خود کامه گی یزیدیان، برای ما مکتبی را بنیان گذاشت که آموزه های ارزشمند این مکتب را باید در زندگی خود مورد استفاده عملی قرار داد . اندیشهء امام حسین و مبارزهء عدالت طلبی او مکتبی است برای احقاق حق و ابطال باطل که می باید جوانان امت اسلامی درس عزت و آزادگی را از این مکتب فراگیرند. و با زانو زدن در مجالس درسی این مکتب آموزه های چون ایستاده گی بر ضد ظلم و استبداد، برداشتن لوای عدالت، شجاعت و زرمندگی بر ضد باطل را همراه با ایثار و فداکاری و خود گذری بیاموزند.
برترین آموزه های که از مکتب امام حسین رضی الله عنه می توان آموخت عبارت از شجاعت و مردانگی، ایستادگی ومقاومت ، عزت وآزادگی ، حق خواهی وعدالت طلبی، مبارزه علیه استبداد ، ایثار وفداکاری، اقتدار وسربلندی می باشد.
در جهان امروز که ما از هر سو شاهد بی عدالتی های بی شمار هستیم و اکثرا در برابر پایان بخشیدن به این نا برابری ها چیزی از دست ما بر نمی آید؛ یادآوری از قیام حضرت حسین رضی الله عنه بر ضد نظام استبدادی یزید، و فراگرفتن آموزه های مکتب عدالت حسینی برای ما بزرگ ترین راهکار را در راستای شجاعت و حق گویی تقدیم می دارد که می توان با الهام گرفتن از این آموزهء بزرگ در برابر یزیدیان و مستبدین زمانه، شجاعانه با قلم و قدم ایستادگی کرد.
خداپرستی و خداجویی یکی از ویژه گی دیگری این مکتب معنوی است. همان طوری که امام حسین رضی الله عنه با حرکت انقلابی اش در روز عاشورا ، نام و اهداف والایش را که مشرب خداپرستانه داشت؛ جاودانه ساخت ما نیز لازم و ضروری است تا برای دست یافتن به اهداف والای خود خداجویانه گام برداریم و در این مسیر فراموش نباید کرد که امام حسین رضی الله عنه برای خدا قیام کرد و برای خدا جنگید و در راه خدا ماندگار شد ما نیز اگر می خواهیم مبارزات عدالت طلبی ما به ثمر بنشیند و در دنیا و آخرت ماندگار شویم مبنای هر تلاش خود را خدایی بسازیم جهت دست یافتن به عدالت سرتاسری خدا جویانه قدم برداریم و دور از چشم داشت به مال و مقام دنیایی و گرایش های نفسانی، فقط برای خدا کار کنیم. زیرا قیام امام حسین رضی الله عنه نه برای قدرت طلبی و ریاست دنیا، بلکه برای دادرسی به فریاد ستمدیدگان و مظلومان بود.
ایثار و فداکاری در مکتب امام حسین رضی الله عنه از درس های آموزنده و سرنوشت ساز به شمار می رود، وی در حالیکه زیر هوای گرم و سوزان در دل صحرای خشک کربلا به خاک افتیده بود و از فرط تشنگی زبانش به کام می چسبید نه برای خود بلکه برای یاران فداکارش آرزوی آب می کرد و برای اینکه به ظلم و استبداد نقطه پایان گذاشته باشد پس از فداکاری و جانبازی بی شمار از ریختن خون خویش در این راه دریغ نکرد.
عدهء از مسلمانان که ظاهراً خودشان را شاگرد با وفای مکتب امام حسین رضی الله عنه می دانند با تاسف در بسا موارد به سبب ضعف ایمان و سستی در همت، ارزش های اسلامی و انسانی را در برابر پدیده های ناچیز زندگی به حراج می گذارند در حالیکه اساسی ترین درس در مکتب امام حسین رضی الله عنه که به ما مسلمانان به عنوان سرمشق زندگی به ارث گذاشته است عبارت از درس ایثار و فداکاری، عزت و آزادگی می باشد که بخاطر اعلای کلمة الله و دست یافتن به مجد و اقتدار اسلامی باید ایثار وفداکاری پیشه نموده و نباید تحت هیچ شرایطی عزت وآزادی اسلام را با پدیده های میان تهی و پوچ دنیایی معاوضه کرد.
درس حریت و آزادگی در متن آموزه های مکتب امام حسین رضی الله عنه قرار دارد، زیرا اساس حرکت و قیام وی را رسیدن به آزادی واقعی شکل می داد، زدودن بند های استبداد، خشکاندن ریشه های ظلم و جهالت و گسستاندن زنجیره های سیاه یزیدیان از اهداف اساسی قیام امام حسین رضی الله عنه بود وی حاضر شد تا خونش بریزد بدنش تکه تکه شود اما اجازه نداد تا قلادهء بردگی به گردنش بیافتد.
نکتهء دیگری که ذکر آن حایز اهمیت است بحث قوم پرستی ، تعصب و ملیت پرستی است که متاسفانه از دیر زمان در کشور ما بیداد می کند و حتی اکثر فعالیت های مدنی، برنامه های دینی، خدمات دولتی، کارکرد های علمی و مبارزات عدالت طلبی در دایرهء تعصب و خودکامه گی خلاصه می شود روزی که امام حسین رضی الله عنه حرکتش را از مدینه منوره به سوی دشت کربلا آغاز نمود ؛ مبنای حرکت او را عدالت اسلامی برای همهء مسلمانان شکل می داد، دغدغهء فکری وی نجات همهء مسلمانان از بند استبداد و رهایی سرزمین اسلامی از زیر یوغ جهل و تاریکی بود. امام حسین در حرکت انقلابی اش نه برای شخص خود و نه هم برای خانواده اش چیزی می خواست و در این مبارزه اش نه قوم و مردم خاصی، بلکه همهء امت اسلامی را به عنوان یک کتلهء واحد مد نظر داشت ازینرو برای حق طلبی و نهادینه ساختن عدالت بر ضد استبداد گام برداشت و تا نوشیدن جام شهادت مردانه وار ایستادگی کرد او حق را می خواست و برای حق ایستاد و تا آخرین رمق مبارزه اش از جادهء حق بیرون نشد. پس این نکته اندرز مهم و درس ارزشی برای پیروان واقعی سیدنا حسین رضی الله عنه است که اساس مبارزات عدالت طلبی شان را به محور حزب و قوم خاص نه؛ بلکه برای سعادت و رفاه همهء امت اسلامی می باید به پیش ببرند.
فراموش نباید کرد که عزت و سربلندی همیشه از آن خدا و رسولش و راهروان راه الهی می باشد و این نکته را امام حسین رضی الله عنه با ایستادگی اش در برابر یزید و ظالمان آن زمان، عملا به نمایش گذاشت. وی مردانه وار دست رد به مقام ، چوکی و جاه دنیا زد و برای بر افراشتن بیرق عزت و آزادگی از جان خود گذشت. وی مناسب دید که پیکر نازنین اش به خاک و خون بیافتد اما اجازه نداد تا عزت و اقتدار اسلام به زمین بخورد، کجایند پیروان واقعی مکتب حسین رضی الله عنه که مبارزهء عدالت طلبی، حق خواهی، عزت وآزادگی، ایستادگی در برابر استبداد را مردانه وار به نمایش بگذارند و با برافراشتن پرچم پراقتدار حسینی، چهرهء منحوس یزیدیان خون آشام را به سینهء تاریخ دفن سازند.
آری ! اگر می خواهیم از شاگردان واقعی مکتب امام حسین رضی الله عنه بوده باشیم و در بهشت افتخار همراهی سردار جوانان بهشت را داشته باشیم می باید مردانه وار و شجاعانه بر منهج و روش حسینی قدم گذاشته و در برابر ظلم و استبداد یزیدیان عصر ایستادگی و مقاومت نماییم . و در این راه هر گونه ایثار و فداکاری را به خرچ داده و جهت رسیدن به اقتدار، عزت و آزادگی اسلامی از وقت، مال و جان خود بگذریم. اگر دنبال نجات سرزمین خویش از ظلم یزیدیان و رهایی از بند اسارت وبردگی و دست یافتن به عدالت اجتماعی هستیم هیچ گاه از صف مبازره بیرون نشویم و تا آخرین نفس حسین وار جهت پیروزی حق علیه باطل مبارزه نماییم.
به امید نهادینه شدن آموزه های مکتب حسینی در اذهان همهء مسلمانان ، روح سیدنا حسین رضی الله عنه وهمه شهدای راه آزادی شاد باد!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *