مسئولیت علمای اسلام

نویسنده: حسان عبدالله برگردان: عبدالحکیم عطائی / عضو مرکز مطالعات اندیشه و دعوت اسلامی بهتر بود در این عصر پرآشوب و بلبشو، این مسئله را کنار می‌گذاشتیم؛ چراکه علما در برابر امت اسلامی احساس مسئولیت دارند -و حداقل متوجه وظیفه خود هستند- و نیازی به تذکار و یادآوری نبود، بلکه نیاز بود در این اوضاع […]

ادامه

زن را اسلام آزاد نمود

نوشته: شیخ سلمان العوده ترجمه: فضل احمد حقانی / عضو مرکز مطالعات اندیشه و دعوت اسلامی ـ افغانستان اسلام با ایدولوژی جدیدی برای آزادی زن آمده است، با ایدلوژی که مساوات را در بین حقوق زن و مرد به ارمغان آورده است؛ مساوات که مانند دو نصف سیب می ماند نه دو ضد و نقیض. […]

ادامه

اهمیت امنیت

نویسنده: محمد مروان ترجمه: عبدالحکیم عطائی / عضو مرکز مطالعات اندیشه و دعوت اسلامی ـ افغانستان تعریف امنیت امنیت در لغت عبارت است از: اطمینان؛ نترسیدن؛ صداقت؛ امانت‌داری؛ اعتماد و آرامش قلبی و درونی. چنانکه می‌گویند: فلانی شخص امین و معتمدی است، یعنی همه را امان می‌دهد و مردم بدو اعتماد دارند و او را […]

ادامه

مدیریت صلح در سیره نبی رحمت

به‌قلم: عبدالحفیظ عریب عضو مرکز مطالعات اندیشه و دعوت اسلامی پیش درآمد با توجه به اوضاع کنونی افغانستان و آشنایی مردم با واژه صلح که چندی است از روند مذاکرات موهوم صلح میان دولت مرکزی و خارجی با دولت طالبان؛ با آن آشنا شده‌اند، و از طرفی خواستار شدید مردم به صلح و همزیستی و […]

ادامه

چالش بنادیِ عصر حاضر

امام سید ابوالحسن علی حسنی ندوی / ترجمه: عبدالناصر امینی امروزه بحث چالش ها داغ است و محور گفتگوهای فرهنگیان، خبرگان و فعالان عرصۀ قضایای انسانی قرار گرفته است. بسیاری از مردم از مشکلات اقتصادی بحث می کنند. برخی ها از عدم رهبری سالم، و گروهی نیز درگیر چالش های سیاسی هستند. اما کار به […]

ادامه